Entries by Janina Wierusz-Kowalska

Art Reveal Magazine: Janina Wierusz-Kowalska

Janina Wierusz Kowalska comes from a family boasting artistic talents. One of her ancestors, Alfred Jan Wierusz Kowalski was an apprentice of Joseph Brandt and a great Polish painter, who represented the Munich School with a title of ‘honorary professor of the Munich Academy of Fine Arts’. She studied Industrial Design and Painting at the […]

ZAINWESTUJ W SZTUKĘ: SZTUKA WSPÓŁCZESNA (CZERWIEC 2016)

„Janina Wierusz-Kowalska znana jest przede wszystkim z płócien wypełnionych geometryzującymi kształtami i skomplikowanymi strukturami. Artystka uprawia malarstwo, rysunek oraz tkaninę przestrzenną. Prowadzeni również zajęcia warsztatowe z dziedziny malarstwa, rysunku, oraz projektowania. Wierusz-Kowalska pochodzi ze starego rodu o bogatych tradycjach artystycznych – jest spokrewniona z Alfredem Wierusz-Kowalskim, wybitnym polskim przedstawicielem tzw. Szkoły monachijskiej, uczniem Józefa Brandta […]

Mayer Magazine: Aluzyjność i prostota w abstrakcjach Janiny Wierusz-Kowalskiej

Janina Wierusz-Kowalska to artystka, która w swojej twórczości od lat obok zagadnień stricte artystycznych podejmuje wątek adekwatności sztuki do ukazywania relacji pomiędzy sferą przyrody i zautomatyzowaną sferą świata ludzkiego – świata w epoce post-humanistycznej. Należy do grona tych artystów, którzy posługując się trudnym językiem abstrakcji, są w stanie wyjść poza formalną warstwę dzieła sztuki, w […]

Nature Expressed with the Language of Geometry

In the second half of the 20th century, after few decades of the turn towards nature, the artists associated with the abstract movement in painting commenced to search for a connexion between geometry and natural world. The artists such as Henryk Stażewski, Wojciech Fangor, Jan Berdyszak and Wanda Gołkowska settled this trend – and a […]

UCIECZKA DO WOLNOŚCI – CHŁODNE GEOMETRIE JANINY WIERUSZ-KOWALSKIEJ

Sztuka w XX i XXI wieku to sztuka wyzwolona z wszelkich ograniczeń, która zawłaszczyła sobie również świat poza nią i włączyła go w swoje uniwersum. Czyniąc to, stała się dla odbiorców nieczytelna, nieuchwytna. W jej obszarze wciąż jednak istnieje miejsce dla dzieł, które bezwzględnie wciągają odbiorcę w głębię płótna. Wśród tego typu polskich dzieł należałoby […]

Ryzyko i bezkompromisowość sztuki – wywiad z Janiną Wierusz-Kowalską

Janina Wierusz-Kowalska jest jedną z nielicznych polskich artystek, którym mimo niesprzyjających okoliczności Polski Ludowej, udało się osiągnąć międzynarodowy sukces. Malarka i pedagog, autorka licznych opracowań z dziedziny historii sztuki i teorii designu, członek A.P.A.J.T.E., Polskiego Stowarzyszenia Autorów, Dziennikarzy i Tłumaczy z siedzibą w Paryżu – biografia artystki obfituje w zrządzenia losu, jak choćby bogate tradycje […]

W pracowni Janiny Wierusz-Kowalskiej

Moja pracownia była zawsze tam, gdzie była moja szkoła. Pracownia wędrowała wraz ze szkołą do kolejnych miejsc, w poszukiwaniu lepszych warunków do pracy. Każda zmiana miejsca oznaczała transport rosnącego „dobytku” szkoły i coraz większej liczby wielkoformatowych obrazów. Zawsze kierowałam się koniecznością zapewnienia optymalnych warunków do pracy moim studentom, a nie mnie samej. Nie czułam potrzeby […]