Format – Postawy: Język geometrii w twórczości Janiny Wierusz-Kowalskiej

Charakter natury wyrażany językiem geometrii w twórczości Janiny Wierusz-Kowalskiej i jej związki z abstrakcją historyczną.

Oryginalna postawa artystyczna Wierusz-Kowalskiej jest wynikiem długoletnich poszukiwań odpowiedniej gramatyki dla sztuki tworzonej z zainteresowania logiką geometrii i ograniczonością natury. Jej efektem są zazwyczaj proste kompozycje, oparte na skomplikowanej strukturze. Artystka podejmuje więc rodzaj gry pomiędzy podstawowymi kształtami euklidesowymi, które wygina, deformuje i dynamizuje poprzez kolor, a istotnymi cechami występującymi w przyrodzie: światłem, przestrzenią witalnością i przypadkiem. W swoich architektonicznie traktowanych kompozycjach sugeruje, że właściwości geometrii – takie jak konkretność i prostota – są pokrewne naturze. Co więcej, że posługiwanie się formami geometrycznymi oznacza stosowanie się do tych samych reguł, które występują i i kształtują sferę przyrody, a w ostateczności możliwe jest także uzyskanie identycznych z występującymi naturalnie efektów. Analityczne podejście do sztuki, reprezentowane przez Wierusz-Kowalską, pozwala odnajdować w jej twórczości reminiscencję także wspomnianych na początku, polskich abstrakcjonistów.

Format magazine cover

Format magazine cover

tekst: Anna Nowicka