.

Konsekwentne przepracowywanie tematu abstrakcji stanowi w artystycznej działalności Wierusz-Kowalskiej rodzaj autorefleksji, a reprezentowane przez nią podejście do dzieła malarskiego odzwierciedla wyznawane przez nią wartości, z których najważniejsze to indywidualizm i twórcza niezależność.

Róża Jachyra // Artysta i Sztuka Magazine
Róża Jachyra // Artysta i Sztuka Magazine

(…) Dzięki takim nawiązaniom twórczość Wierusz-Kowalskiej lokuje się pomiędzy wydestylowaną estetyką Sol LeWitta, a mocno symboliczną manierą ekspresjonizmu abstrakcyjnego, stanowiącą dla niej drugą ważną fascynację.

Anna Nowicka // Format Magazine
Anna Nowicka // Format Magazine

New Artworks

ZAINWESTUJ W SZTUKĘ: SZTUKA WSPÓŁCZESNA (LISTOPAD 2015)

„Duo”, inspirowany załamującą się tkaniną, jest w istocie opowieścią o harmonii świata – baczną obserwacją oraz uznaniem praw natury. Za pomocą jedynie dwóch barw oddany zostaje refleksyjny wymiar sztuki, czerpiącej przede wszystkim z wrażliwości człowieka.

Artists statement

With presenting examples of my painting I express hope, that they will attract viewer’s interest. These works constitute only part of my artistic output and they are the result of giving a serious thought, supported by an intensive preparatory work. Along with the gradual maturation of my painting, the awareness of the truth about today’s visual world, that is also the archaic world in its timeless values, has also matured in my mind. Over the time, I learned to express that truth, with more and more universal and synthetic language. I have a deep desire for my paintings to have the maximum impact, but impact not extracted through improvisation, but within the context of project accomplishment.

This aspect is defined by the rules of the natural world. Within the process of creation, I keep being fascinated by proportions, balance and harmony, which are the fundamental truths of the spiritual world. In my opinion, the line, plane and colour, adhere to the realism to the same extent as the landscapes, objects and images, and abstraction becomes a reality on par with the painted genre scene. It is a matter of choice and interpretation of those elements of reality, the existence of which we are often not even aware of, as they are of such a little importance to us. But when they happen to be noticed, they gain the power to agitate the imagination.