ZAINWESTUJ W SZTUKĘ: SZTUKA WSPÓŁCZESNA (STYCZEŃ 2016)

„Trudno jednoznacznie wskazać inspiracje towarzyszące artystce. „Tension” może być jednocześnie wyobrażeniem ruchu ładunków elektrycznych manifestującym się w postaci poprzecznych, nieregularnych linii, czynnością ludzkiego układu nerwowego, czy zwyczajnie symbolem dwóch biegunów myślowych. Pozorna symetria i brak dookreślenia, z czym właściwie ma do czynienia widz, tylko potęguje niepokój towarzyszący ich spotkaniu. Istotny pozostaje również formalny układ owych linii na płaszczyźnie płótna, dzięki któremu budowane jest wrażenie przestrzeni.”

Read more

Artist’s studio

Janina Wierusz-Kowalska

Janina Wierusz Kowalska comes from a family boasting artistic talents. One of her ancestors, Alfred Jan Wierusz Kowalski was an apprentice of Joseph Brandt and a great Polish painter, who represented the Munich School with a title of ‘honorary professor of the Munich Academy of Fine Arts’. She studied Industrial Design and Painting at the Academy of Fine Arts in Cracow. She founded and supervised The School of Visual Arts, for which she created her own program, connecting the Socratic idea of creative dialoque with the universal, interdisciplinary education based on great ideas of Bauhaus. She practices painting, drawing, textile installation and photography. Read more

ZAINWESTUJ W SZTUKĘ: SZTUKA WSPÓŁCZESNA (GRUDZIEŃ 2015)

„Muszle” są w istocie interpretacją świata wodnego, w którym organiczne kształty przeobrażają się wraz ze zmianą padania światła. Ekspresję kształtu podkreśla tutaj mocne, antagonistyczne zderzenie czerni z bielą. Dynamika budowana jest również dzięki perspektywie, tworzącej wrażenie trójwymiarowości. Całość wprowadzona zostaje do sterylnej, minimalistycznej przestrzeni, ponownie przenoszącej uwagę widza na strukturę dzieła.

ZAINWESTUJ W SZTUKĘ: SZTUKA WSPÓŁCZESNA (LISTOPAD 2015)

„Duo”, inspirowany załamującą się tkaniną, jest w istocie opowieścią o harmonii świata – baczną obserwacją oraz uznaniem praw natury. Za pomocą jedynie dwóch barw oddany zostaje refleksyjny wymiar sztuki, czerpiącej przede wszystkim z wrażliwości człowieka.